Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Vad gör FfdN?

Levande mötesplats

Grunden för allt vi gör är att det ska vara till både nytta och nöje för medlemmarna. Kort sagt: FfdN ska vara en levande mötesplats. Vi engagerar oss i handikappolitik och arrangerar medlemshelger utifrån teman, såsom Neurosedynets spridning, bilstöd och bilanpassningar, att vara kvinna med extremitetsskador m m. Det allra viktigaste är att vi får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hjälpmedel och annat som underlättar vardagen.


Handikappolitik

Vid nedskärningar och besparingar är det mycket viktigt att vi i FfdN agerar och gör vår stämma hörd i olika handikappolitiska frågor. Av speciellt intresse för oss är hjälpmedel, personlig assistans, bilstöd, bostadsanpassning, tillgänglighetsfrågor och rätten att vara funktionshindrad förälder. Vi arbetar naturligtvis mot diskriminering och för att en rättighetslagstiftning införs i Sverige. Först då anser vi att det går att uppnå verklig jämlighet för alla.Vi kan hjälpa och stödja Dig i kontakten med klåfingriga byråkrater.


EX-Center

FfdN driver tillsammans med Bräcke Diakoni EX-Center som är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador. Med detta menas medfödda missbildningar eller amputationer på fler än en arm och/eller ett ben. Du som har multipla extremitetsskador kan få hjälp av vårt specialistteam, som består av ortopedläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, samordare och informatörer. EX-Center tar emot patienter från hela landet, men även från utandet.


Vår egen tips- och idédatabas

Vi har samlat tips, idéer, hjälpmedel och anpassningar för oss med multipla extremitetsskador i en egen tips- och idédatabas. Du hittar den på nätet (www.tipbase.org). Här kan Du hitta smarta prylar som underlättar arbetet i köket, påklädningshjälpmedel samt anpassningar av såväl arbetsplatsen som bostaden. Gå gärna in för att se om Du hittar något intressant.


Sommarvecka

Ungefär vartannat år anordnar FfdN en semestervecka, späckad med roliga aktiviteter, som brukar vara mycket uppskattade av såväl stora som små. Vi har bl a varit på Öland, Västkusten, i Skåne och på Jylland i Danmark.


Funktionshindrad förälder

Många av oss har fått barn. FfdN ordnar träffar för föräldrar och även för blivande föräldrar.Vi diskuterar om bl a föräldrars funderingar inför föräldraskapet. Barns utveckling. Hur ser barnen på sina handikappade föräldrar? Hur kan man bemöta omgivningens reaktioner? Vi tipsar också varandra om smarta hjälpmedel som underlättar vardagsbestyren. Dessutom är det viktigt för våra barn att se att det finns andra barn som också har en mamma eller pappa som saknar armar eller ben.


FfdN:s "fadderbarn"

Sedan 1993 har vi hjälpt en pojke som har bott på ett barnhem i Tallinn i Estland.Han är född med mycket korta armar och hans skador liknar en neurosedynskada. Vi har stöttat och hjälpt honom och han har bl a fått en dator . Nu har han flyttat till egen lägenhet tillsammans med ett par andra ungdomar från barnhemmet.


Nätverk och kommitéer

FfdN har tre kommitéer:
Kommitén för Dubbelt Armamputerade som bl a bevakar forskning och utveckling när det gäller armproteser.
Hörselskadekommitén bevakar de döva och hörselskadade medlemmarnas speciella frågor.
En Barn- och ungdomsgrupp bildades under våren 2002 för att fånga upp de funktionshindrade ungdomarnas intressen.
Efter en aktivitetshelg i FfdN:s och EX-Centers regi år 2002 bildades också ett nätverk för extremitetsskadade kvinnor, "Spindelkvinnan".