Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Styrelsen

Här är vår styrelse

Ordförande: Björn Håkansson · bjorn.h@ffdn.se

V. ordf/Ledamot: Christina Swanberg kickiswanberg@gmail.com

Kassör/Ledamot: Peter Sundström info@psdesign.se

Sekreterare/Ledamot: Mari Klemo mari.klemo@lkab.com

Ledamot: Samsey Saine samsey.s@ffdn.se

Ledamot: Irené Pettersson irene.p@ffdn.se

Ledamot:Helene Waernelius helene.w@ffdn.se

Suppleant: Erik Wernström erik.w@ffdn.se 

Suppleant: Stefan Käll stefan.k@ffdn.se