Doktor Lenz finner orsaken till katastrofen

Men kopplingen mellan Thalidomid och fosterskador görs först av en annan västtysk läkare, doktor Widukind Lenz, som 1961 arbetar som barnläkaren vid Universitetet i Hamburg. Flera tusen barn med svåra missbildningar hinner födas innan Widukind Lenz kommer orsaken på spåren.

Doktor Lenz har uppmärksammat att samtliga mödrar till det antal missbildade barn som han personligen hade sett, uppgivit att de ätit Contergan-tabletter. När han samlat på sig 18 fall av fosterskador där mamman tagit Thalidomid tidigt i graviditeten ringer han den 8 november upp Chemie Grünenthals forskningschef Heinrich Mückter och redogör för sina misstankar.

Dr Heinrich Mückter, medger senare inför rätta i den tyska skadeståndsprocessen 1967 att han hade ansvaret för Thalidomidens utveckling fram till medlets lansering och att han var ansvarig för en stor del av marknadsföringen och informationen till läkarna även efter denna tidpunkt. Dr Mückter är också den läkare som regelbundet får in alla rapporter om Thalidomidens biverkningar, när den tiden kommer. Det är han som 14 juli 1961 - vid ett internt sammanträde med Grünenthalledningen - påstås säga följande:
"Om jag vore läkare, skulle jag inte skriva ut Contergan. Mina herrar, jag varnar er... jag vill inte upprepa vad jag sagt tidigare, men jag anar stora faror ..."

Vid flera efterföljande möten kräver Widukind Lenz att Chemie Grünenthal ska sluta sälja Thalidomid. Men företaget vägrar. På en barnläkarkongress i Düsseldorf i Nordrhein-Westfalen den 19 november 1961 redovisar doktor Lenz sina misstankar.
Han slutar sitt anförande så här: "Varken som medmänniska eller medborgare kan jag ta ansvaret och hålla tyst om mina iakttagelser. Med tanke på de oöverskådliga mänskliga, psykologiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna har jag, efter att ha rådgjort med en pediatriker och en farmakolog, underrättat tillverkaren om mina observationer och framlagt min personliga uppfattning att läkemedlet omedelbart bör tas ur marknaden till dess att oskadligheten kunnat bevisas. Varje månads försening kan betyda att femtio eller hundra fruktansvärt missbildade barn föds."

Han nämner inte namnet på läkemedlet. Endast för några kolleger säger han att det läkemedel han syftar på är Contergan. Men uppgifterna kommer ut och Västtyska tidningar slår larm om Lenz rapport. Den 26 november 1961 innehåller Die Welt am Sonntag en stort uppslagen artikel baserad på Widukind Lenz diskussionsinlägg vid kongressen i Düsseldorf. Den 27 november 1961 kommer Die Welt med en artikel om indragningen av läkemedlet liksom tidningen Bild.
Läkemedelsfirman anser nu att det statistiska materialet över missbildningar hos de barn som fötts av mödrar som uppgett sig ha tagit Thalidomid vara tillräckligt för att dra in medlet.

I ett kort brev meddelades läkarkåren:
"Sehr geehrte Frau Doktor!
Sehr geehrter Herr Doktor!
På grundval av statistiska forskningar håller W. Lenz för möjligt, att Contergan besitter
fosterskadande egenskaper. Lenz betonar dock samtidigt, att de föreliggande uppgifterna icke räcker till för en vetenskaplig bevisföring.
Tills denna fråga klarlagts draga vi med omedelbar verkan Contergan ur handeln.
Med den föresatsen översända vi till Eder den fullständiga texten till det diskussionsinlägg i denna fråga, som W. Lenz givit på den stämma som barnläkarföreningen i Nordrhein-Westfalen höll den 19.11.1961 i Düsseldorf."
Brevet är daterat den 26 november 1961.