Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

EU inför skärpt lagstiftning för övervakning av läkemedelsbiverkningar

Dagens patienter söker information om läkemedel och......

Dagens patienter söker information om läkemedel och läkemedelsbiverkningar på internet – lagstiftningen görs om för att möta upp de nya kraven

Med  dagens it-samhälle och globalisering följer både nya svårigheter – och nya möjligheter. Patienter, oavsett i vilket land de befinner sig i, kan söka information om sina läkemedel och eventuella läkemedelsbiverkningar via Internet. Dagens patienter väntar inte passivt på att få information, de söker ofta upp den själva. Arenan för att söka information är inte längre lokal utan global. Frågan är då hur pass bra information de hittar på Internet?
 Denna nya verklighet gör att lagstiftningen halkat efter. Lagstiftningen måste utvecklas så att patienter får största möjliga nytta av läkemedel och minimera antalet biverkningar.

Europeiska kommissionen har därför lanserat en ny lag som kommer införas under 2012. Förslaget godkändes av europaparlamentet i mitten på september.

- Det är mycket tydligt att vi måste samarbeta. Med 500 miljoner invånare är det mycket lättare och snabbare att plocka upp en biverkning än om man arbetar ensam på nationell nivå, sa den brittiska labour-politikern Linda McAvan, som lett parlamentets arbete med lagförslaget. Uttalandet kommer från ett pressmeddelande från EU.

Den nya lagstiftningen innebär att patienterna får bättre skydd, mer information om läkemedel och om läkemedelsbiverkningar.
Både nationella och europeiska webbplatser kommer att upprättas för att kunna ge mer information om läkemedel. De nationella webbplatserna kommer att kopplas ihop med den europeiska.
Databaserna ska innehålla information om:
- Bipackssedlar
- Läkemedelsföretagets egen plan för riskhantering för läkemedlet
- Eventuella utvärderingsrapporter om läkemedlet
- Information om hur man som patient kan rapportera in eventuella biverkningar

Patienterna kommer också själva kunna rapportera in biverkningar till myndigheterna.

De läkemedel som av någon anledning behöver övervakas extra kommer att märkas med en svart symbol och med texten ”Detta läkemedel är föremål för ytterlige bevakning”. En förteckning med alla produkter med sådan märkning kommer att läggas ut både på den europeiska och på de nationella webbplatserna.

Det ska också skapas en ny databas som ska samla all säkerhetsinformation om läkemedel. Informationen kommer från både läkemedelsföretagen och från myndigheter. Databasen ska heta ”Eudravigalence”. Informationen från databasen ska finnas tillgänglig för hela EU, både för företag, myndigheter, sjukvårdpersonal samt i vissmån även allmänheten.

Inom två år ska kommissionen också rapportera om hur förbättringar av bipackssedlar ska göras.

Europakommissionen har också blivit uppmanad att arbeta fram en rapport om miljöeffekter av läkemedel och försöka klargöra om lagstiftningen på området behöver uppdateras.

 

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
 
Skriv kommentar