Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen minskar

Det första halvåret 2011 minskade anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO).........

Det första halvåret 2011 minskade anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med över en tredjedel, jämfört med samma period 2010. Under första halvåret 2011 kom det in 969 anmälningar.
– Ska man se det i längre perspektiv kan man konstatera att antalet anmälningar 2011, om trenden står sig, ligger i nivå med det antal anmälningar som kom in till JämO, DO, HomO och HO 2008, det vill säga före dessa slogs samman, säger DO:s pressansvarige Magnus Jacobsson till Jönköpingsposten.

Av de 969 ärendena första halvåret 2011 har 37 % handlat om diskriminering inom arbetslivet, 29% gällde etnisk tillhörighet och 23% handlade om funktionsnedsättning.
Av anmälda ärenden är det en ytterst liten del, några få procent, som går vidare till domstol. Enligt DO beror detta inte på att anmälningarna är grundlösa utan att det är svårt att bevisa att diskriminering förekommit.

– Det är viktigt att driva ärenden vidare. För det är först genom fällande domar i domstol som lagen om diskriminering offentliggörs, säger Magnus Jacobson till Jönköpingsposten

De senaste åren har varit mycket turbulenta för DO. DO har fått skarp kritik för bland annat orimligt långa handläggningstider. Detta har lett till att en ny Diskrimineringsombudsman, Agneta Broberg, som tillträdde i mitten av juni 2011. DO har också sett över sitt arbetssätt och utarbetat en rad olika nya rutiner för att minska handläggningstiderna.

FfdN vill trots detta uppmana våra medlemmar att anmäla diskriminering! Du är hjärtligt välkommen att kontakta kansliet om du behöver hjälp att anmäla!

Fotnot: Diskrimineringsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
 
Skriv kommentar